ereburgers steenbergen

Steenbergse Courant 17/5/24: Lunch met ereburgers smaakt naar meer

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:In de media

Lunch met ereburgers smaakt naar meer

STEENBERGEN – Op uitnodiging van burgemeester Ruud van den Belt genoot een bijzonder gezelschap woensdag van een even smakelijke en gezellige als gezonde lunch bij voedseltuin De Brabantse Walnoot op landgoed Arcadia. Aan tafel zaten negen ereburgers uit onze gemeente, die hun sporen in onze samenleving ruimschoots hebben verdiend. “Daarom verdienen jullie het ook om erkend, herkend en gewaardeerd te worden. We zijn trots op jullie”, sprak de burgemeester hen toe.

Sinds de gemeentelijke herindeling van 1997 hebben zestien inwoners en voormalige inwoners van onze gemeente de “Erepenning der gemeente Steenbergen” ontvangen. De ereburgers Ad Adriaansen en Bertus van Meer zijn helaas niet meer onder ons. Jan Hoogendoorn, Carla Ligtenberg, Jan Krijnen, Zr. Monique Wouters en Ad IJzermans konden om uiteenlopende redenen helaas niet aanwezig zijn.

Burgemeester Van den Belt verwelkomde zodoende Frans van Eekelen, Jan Gorissen, Han Leune, Mariëtte Onland-van Haaren, Ad van de Par, Walter Siol, Angelo Somers, Lies Welten-Rous en Gert van Wijk, met wie hij een geanimeerd gesprek had over het ereburgerschap en alles wat zij hebben gedaan en betekend voor onze gemeenschap.

Gouden biet

Voor vrijwel al deze ereburgers geldt dat zij zich nog steeds verdienstelijk maken op hun uiteenlopende “vakgebieden”. En ze lieten er ook geen misverstand over bestaan, dat ze zich graag nuttig willen blijven maken. De burgemeester en de gemeente kunnen altijd een beroep op ze doen, zo werd duidelijk tijdens het informele samenzijn. “We zijn daarom ook zuinig op jullie”, stelde de burgervader. Vandaar ook de keuze voor een grotendeels plantaardige lunch, met als ingrediënten onder meer oorspronkelijke groenten van de Brabantse Wal, zoals de “gouden biet”. Passend bij het credo “We hebben hier goud in handen!”, dat ook van toepassing is op de ereburgers.

Ere wie ere toekomt

Caren Vermaat van voedseltuin De Brabantse Walnoot gaf een uiteenzetting over dit initiatief, dat erop gericht is om in alle opzichten gezonder te leven; door meer te bewegen, voldoende sociale contacten te hebben en bewust met voeding om te gaan.

Bij het afscheid kregen de speciale gasten allemaal een setje zaadjes van de Brabantse Wal-groenten mee naar huis. Afgesproken werd bovendien om van de ontmoeting een jaarlijks terugkerende activiteit te maken. Burgemeester Van den Belt kondigde bovendien aan dat er wordt nagedacht over een plaquette in het gemeentehuis, waarop alle namen van onze ereburgers worden vereeuwigd. “Want: Ere wie ere toekomt!”

 

https://www.kijkopsteenbergen.nl/nieuws/algemeen/30965/lunch-met-ereburgers-smaakt-naar-meer